Melodie

Me­lo­die je obec­ně ně­ja­ká sou­sta­va (řa­da) tó­nů, kte­rá je ně­jak ryt­mic­ky (a vý­ra­zo­vě) de­fi­no­vá­na, aby vy­já­d­ři­la da­nou hu­deb­ní myš­len­ku, pří­pad­ně ně­ja­ká je­jí část.

Komentáře

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.