Sedmikvítek 2021

Ahoj všem,

le­toš­ní rok z dů­vo­du epi­de­mie ne­pro­bí­há běž­nou for­mou v di­va­dle, ale distanč­ně, za úkol by­lo na­to­čit vi­deo, kde hráč hra­je – tak jsme tak uči­ni­li 🙂 Drž­te, pro­sím, Voj­to­vi palce! 🙂

Dí­ky! 🙂