Nadkládání a podkládání

Jak na nad­klá­dá­ní a pod­klá­dá­ní? Je to vel­mi snad­né, viz ná­sle­du­jí­cí video.

Co je vel­mi dů­le­ži­té, tak do­dr­žo­vá­ní uvol­ně­ných ra­men, lok­tů – kte­rý­mi při nad­klá­dá­ná a pod­klá­dá­ní „ne­há­zí­me“ a ani je růz­ně ne­vy­kru­cu­je­me, pros­tě ne­chá­me co nej­vol­ně­ji le­žet, nad­klá­dá­ní a pod­klá­dá­ní je pří­mo v re­žii prs­tů a zápěstí.

Komentáře

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.