Pravidla výuky a doučování

Dob­rý den, zde si mů­že­te pře­číst pra­vi­dla vý­u­ky, kte­rá me­zi se­bou má­me na­sta­ve­ná. Krás­ný den.

Aktuální

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 5. 2018.

Starší

Pra­vi­dla plat­ná do 30. 4. 2018.

Komentáře

Nelze komentovat, ale trackbaky a pingbacky budou použity a přidány.