Tóniny

Tó­ni­na je sou­sta­va tó­nů, kte­ré da­ná sklad­ba pří­slu­ší. Např. C dur, D dur, E dur, F moll atd. Ty­to tó­ny jsou všech­ny vy­brá­ny ze stup­ni­ce. Ří­ká­me, že sklad­ba je v tó­ni­ně G dur a ne ve stup­ni­ci Cis moll.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.