Ideální postavení ruky

Náš fi­gu­rant na­sta­vil ru­ku a za­hrál pár tó­nů, ve vět­ši­ně pří­pa­dů má vše téměř na­pros­to vše do­ko­na­lé. Nicmé­ně jste schop­ni ro­ze­znat, na kte­rém ob­ráz­ku udě­lal chy­bu? 🙂 Piš­te do komentů! 😉

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.