Hodina 3. 5. 2018

Ahoj,

 • Je­te­lí­ček
  • Troš­ku jen ryt­mus – te­dy ne­chvá­tej na dlou­hých tónech 😉 ; )
 • Had
 • Dešt­ník
  • Po­dí­va­li jsme se, co tam je, prv­ní čtení 😉 
  • Za­čí­náš s tím, tak­že ne­chvá­tej 😀 Pros­tě po­ma­lu a správ­ně, je tře­ba si na to nejdří­ve zvyk­nout, že…
  • Ve své pod­sta­tě jsou tam pou­ze ryt­mic­ké vě­ci, po tó­no­vé strán­ce to máš skvěle 🙂
  • Troš­ku po­tře­ba prstoklady 🙂
 • Cvr­ček a čmelák
  • Ryt­mus 😀
   • Čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé, ji­né tam nejsou. Udě­lej s iv nich troš­ku po­řá­dek 😉 Správ­ně si po­čí­táš, ale je tře­ba se to­ho po­čí­tá­ní i držet 😀 
   • Vy­tisk­li jsme zno­vu cvi­če­ní na ryt­mus, ce­lé, půlo­vé, čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé. To mu­sí být pros­tě jas­né, ji­nak ne­má smy­sl co­ko­liv hrát z not 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.