Hodina 26. 7. 2017

Ahoj,

 • Etu­dy
  • 57
   • Do­tunit 3. řá­dek a je to pěk­ný ce­lý! 🙂 Bezva 🙂
 • Ame­lie
  • Le­vá ru­ka – roz­bor do­pro­vo­du (čer­ve­ná (a rů­žo­vá) ho­řejš­ky, mod­rá spodky) 
   • Prin­cip – ok­tá­va, dru­hý, sexta, dru­hý (a po­řád dokola)
  • 1. takt s me­lo­dií L+P do­hro­ma­dy syn­chro­ni­za­ce. Až tu­ten pů­jde, do le­vé do­staň všech­ny čty­ři le­vé kom­bi­na­ce v do­pro­vo­du a pak 2. takt v pra­vé. 1. prst opět na g1 a to­čí se to ko­lem něho 🙂

Příští tý­den se bu­du tě­šit opět v 18.00 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.