Hodina 26. 6. 2020

Krás­ný den,

 • Ro­ze­hrá­tí, uvolnění
  • Kvin­ty, sex­ty, ok­tá­vy ješ­tě opa­tr­ně, ať si ne­ztuh­ne­te zápěstí.
  • Stup­ni­ce A moll
   • Roz­bí­há­me pod­le me­t­ro­no­mu na osminovou 🙂 
 • Si­be­lius
  • 1. řá­dek, opakování
  • 2. řá­dek
   • Usa­zu­je­me, aby to by­lo fakt přes­né a pěk­né, tak­že ro­ze­bí­rá­me zvlášť pra­vou a le­vou a po­kou­ší­me se za­se krás­ně spo­jo­vat. Už to tam sko­ro je, ob­čas do­jde k ně­ja­ké ne­přes­nos­ti, ale už sko­ro 🙂
  • 3. a 4. řá­dek je stej­ný (4. jen 1. takt)
  • 4. řá­dek
   • Pojď­me se troš­ku po­dí­vat, co se dě­je dá­le, ať má­me všechno 🙂
   • 3 tak­ty na 4. řád­ce ro­ze­čí­tá­me ja­ko nové
   • Jsou s po­su­nem, po­sou­vá se vněj­ší a vnitř­ní na stří­dač­ku 🙂 Ste­ným způ­so­bem le­ze do­lů i le­vá ru­ka, spíš je pak ma­sa­kr to spojit 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.