Harmonie

Har­mo­nie ozna­ču­je obec­ně ně­ja­ký sou­lad či souzně­ní. V hu­deb­ní te­o­rii se jed­ná jed­no­du­še o nau­ku zkou­ma­jí­cí sou­vis­los­ti me­zi jed­not­li­vý­mi tó­ny a vli­vu ta­ko­vých sou­vis­los­tí na psy­chi­ku po­slu­cha­če, což ne­ní nic ji­né­ho než zo­bec­ně­ní tzv. psy­cho­a­kus­tic­ké­ho mo­de­lu, kte­rý zkou­má vliv hud­by obec­ně na psy­chi­ku a re­ak­ce da­né­ho jedince.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.