wp_​20160509_​16_​56_​07_​pro

Malý prohřešek, povolený poslední článek na ukazováčku (2. prstu)

Hraje tón 2. prstem

Ma­lý pro­hře­šek, po­vo­le­ný po­sled­ní člá­nek na uka­zo­váč­ku (2. prstu)

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.