Procvičování not

Náhodně se vám tu budou ukazovat noty a vy musíte vybrat správnou. Skript vám pak poví, jestli jste vybrali správnou či nikoliv.

h2
Předchozí odpověď byla správná!

Vyberte správnou odpověď:

Tón c1 je označen šedou barvou, pro orientaci :-)