Kalendář

V ní­že uve­de­ném ka­len­dá­ři mám vol­no, po­kud ne­ní ně­ja­ká na­plá­no­va­ná ak­ce (te­dy všu­de, kde „nic ne­ní“, se mů­že­te při­hlá­sit na hodinu) 🙂

Pří­pad­ně se mů­že­te po­dí­vat rov­nou na go­o­gle ka­len­dář: Ka­len­dář (od­kaz) (na od­kaz je tře­ba klik­nout, aby se zob­ra­zil kalendář 😀 )

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.