Kalendář

Ka­len­dář (od­kaz) (na od­kaz je tře­ba klik­nout, aby se zob­ra­zil ka­len­dář 😀 )

V ní­že uve­de­ném ka­len­dá­ři mám vol­no, po­kud ne­ní ně­ja­ká na­plá­no­va­ná ak­ce (te­dy všu­de, kde „nic ne­ní”, se mů­že­te při­hlá­sit na ho­di­nu) 🙂

 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.