jbe 22. 5. 2017

Dob­rý den a ahoj,

Uvolňování

kvin­ty, ok­tá­vy zkusmo 🙂

Ach synku

V 1. řád­ce zkus ne­za­po­me­nout na kon­ci na F 🙂

Co nej­víc se to po­kus­te spo­jit 🙂 (jed­not­li­vé řád­ky k so­bě, ať je to vlast­ně už ce­lá písnička) 🙂

A já po­řád kdo to je

(2. pís­nič­ka ze zpí­vá­nek).

Jed­no­du­ché akor­dy, nic víc tam není 🙂

Příš­tě

Příš­tě se uvi­dí­me opět v pon­dě­lí v 18.00. Krás­ný den 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.