Hodina 3. 5. 2019

Ahoj,

 • Uvol­ně­ní, rozehrátí
  • Ok­tá­vy
 • Si­be­lius
  • Prv­ní 4 řád­ky v co nej­vět­ší ply­nu­los­ti, pe­dál – ná­cvik „su­per kvalitky“ 🙂
  • Prv­ní řá­dek už zní na­pros­to bom­bas­tic­ky, jen dej po­zor na ob­čas­né přesle­chy při čiš­tě­ní pe­dá­lu (pros­tě důsledně) 🙂
  • Dru­hý řáedk 
   • Pros­tě ply­nu­lost. Zkus co nej­víc po­ma­lu 🙂 A až pak zrychlovat 🙂
 • Po­kud ně­co nejde, mozko­vý blok – hraj „bl­bos­ti“
  • Pros­tě vez­mi „Ská­kal pes,“ za­hraj si to v A dur ne­bo E moll (jo, udě­lej si z legra­ce mo­du­la­ci) – pros­tě vy­pni mo­zek 😉 😉 A pak se vrať 😉 😉 
 • Lé­to 🙂
  • Kri­tic­ká mís­ta odkritičnit 😉 😉 
  • 2. strán­ka – šestnáctinky 😉 
   • Hro­ma­da opa­ko­va­ných tó­nů – stří­dej prs­ty 😉 Ale­spoň 5−4−5−4, ale pros­tě všec­ko ne­hraj 5−5−5−5, pro­to­že do­sta­neš křeč a bu­de to znít hroz­ně uměle 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.