Hodina 26. 2. 2018 :-)

Ahoj,

  • Uvol­ně­ní
  • Ro­xet­te – Que­en of Rain
    • Roz­klad akor­dů me­zi 2 ruce 
      • Vnitř­ní tón, kte­rý ur­ču­je tó­no­rod, lze s vý­ho­dou za­hrát „nad“ akor­dem (např. C hrát ja­ko C‑G-​C‑E), zvláš­tě po­kud je to ba­so­vý akord, tak úz­ký ne­zní tak dobře.
      • Dal­ší­mi tó­ny je mož­no la­dit „šíř­ku“ akor­du (pl­nost), např. v refré­nu víc tó­nů, ve slo­cé mé­ně tó­nů atd. 😉 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.