Bohuslav Matěj Černohorský, Fuga v A moll

Jed­na z kla­sik, kte­rou jsem s ob­li­bou hrá­val na varhany 🙂

Bo­huslav M. Čer­no­hor­ský, Fu­ga v A moll.pdf

IMSLP285313-​PMLP463114-​Cernohorsky_​Fugue_​Amin

Nelze komentovat, ale trackbaky a pingbacky budou použity a přidány.